Ja, ik ga het gevecht met de drie cijfers op mijn weegschaal aan!

On January 23, 2012, in Informatie, by Stefaan Lesage

Twee à drie jaar geleden stopte ik met roken … en een dikke 20 kg extra gewicht later, moet ik nu komaf maken met dat teveel aan.

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...