ICT-Dag 17 : Podcasting als Educatief Hulpmiddel

On May 28, 2010, in Uncategorized, by Stefaan Lesage

In deze post vind je alle nodige links naar de Presentatie en het Cursusmateriaal van de Workshop : Podcasting als Educatief Hulpmiddel die werd gegeven op de 17de ICT Dag in Gent.

De Licentie

Dit document en de Slides van de workshop zijn beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported licentie. Dat betekent dat de gebruiker het werk mag kopiëren, verspreiden, doorgeven en aanpassen mits de gebruiker de naamsvermelding van de originele maker of licentiegever in acht neemt, hij het werk niet voor commerciele doeleinden gebrikt en hij aangepaste versies van het werk onder dezelfde licentie verspreid.

Voor meer informatie over de rechten en plichten verbonden met deze licentie, kijk ook even op deze website.

De Presentatie

Het eerste deel van de Workshop bestaat uit een klein theoretisch overzicht. In dit deel proberen we de situatie even te schetsen. We bekijken even waarom die zaken interessant zijn als hulpmiddel in het onderwijs, wat de voordelen zijn, hoe we ze kunnen gebruiken en wat je ermee kan doen. De bijhorende presentatie is terug te vinden op Slideshare.

In het tweede deel van de Workshop bekijken we even hoe dat in de praktijk werkt. We gaan even na wat de benodigdheden zijn, nemen zelf een audio podcast op, publiceren die op een website en nemen ook even een kijkje hoe we die podcast nu eigenlijk kunnen beluisteren.

Het Cursusmateriaal

Het tweede deel is vooral een Hands-On oefening, en daarom heb ik ook een klein boekje in elkaar geknutseld voor de aanwezigen. Het document start met een korte samenvatting van wat er tijdens de presentatie werd vermeld. Het twede deel is dan opnieuw een meer praktische uitleg waarin ik aan de hand van een aantal screenshots de oefening van vandaag op papier gezet. Maar schrik niet, we zullen die zaken stap voor stap ook samen uitvoeren.

ICTDag – Podcasting Als Educatief Hulpmiddel

Downloads

Beide documenten kan je ook in PDF formaat hier downloaden : De presentatie & Het Cursusmateriaal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...