Macbeurs : Workshop iPhoto (Presentatie)

On November 16, 2008, in Apple Software, iLife, iPhoto, Software, Uncategorized, by Stefaan Lesage

De MacBeurs was blijkbaar weer een succes. Ik had niet verwacht dat daar gedurende de dag toch zoveel volk naartoe zou komen. Persoonlijk werd ik daar in de voormiddag uitgenodigd om een kleine Workshop rond iPhoto te verzorgen. Het zaaltje zat toch redelijk gevuld, en ik hoop dat de aanwezigen er iets van hebben opgestoken. […]

De MacBeurs was blijkbaar weer een succes. Ik had niet verwacht dat daar gedurende de dag toch zoveel volk naartoe zou komen. Persoonlijk werd ik daar in de voormiddag uitgenodigd om een kleine Workshop rond iPhoto te verzorgen. Het zaaltje zat toch redelijk gevuld, en ik hoop dat de aanwezigen er iets van hebben opgestoken.

Op een uurtje tijd kan je natuurlijk niet al te uitgebreid ingaan op de verschillende aspecten van iPhoto, maar ik heb toch getracht om zowel het importeren, organiseren, editeren en presenteren even aan bod te laten komen.

Langs deze weg wil ik dan ook de mensen van de iPhotoToFlickr (IP2F) export plugin nog even bedanken. Zij stelden immers een licentie van hun IP2F plugin beschikbaar om te verloten onder de aanwezigen. Ook een dikke proficiat aan Mr. Vanhentenrijck die uiteindelijk ook met de prijs naar huis kon gaan. Ik doe het nodige om de winnaar zo snel mogelijk aan zijn licentie code te helpen.

Voor de afwezigen heb ik toch nog even mijn KeyNote presentatie geexporteerd naar PDF en deze beschikbaar gesteld via deze link.

Met vriendelijke groeten,

Stefaan

Tagged with:  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...