ITP0002 – iPhoto08 – Deel 2 – Bewerken en Organiseren

On November 23, 2007, in Apple Software, iLife, iPhoto, Podcast, Video Tutorials, by Stefaan Lesage

De maand is nog niet verstreken, en hier ben ik terug met een tweede aflevering van de iTutor Podcast. In deze aflevering gaan we iets dieper in op een aantal aspecten van iPhoto. Deze keer is de tutorial ook voorzien van hoofdstuk markeringen zodat u in iTunes of op uw iPod eenvoudig van het ene hoofdstuk naar het andere kan springen.

In het eerste hoofdstuk werpen we een blik op de verschillende mogelijkheden om uw foto’s te bewerken. We bekijken hoe we foto’s kunnen uitsnijden (croppen), retoucheren, rechttrekken en hoe we andere zaken kunnen aanpassen zoals het contrast, de helderheid en het wegwerken van schaduwen, alsook hoe we de kleurverzadiging kunnen aanpassen. In dit hoofdstuk bekijken we ook even de verschillende effecten die we met iPhoto kunnen toepassen op onze foto’s.

Het tweede hoofdstuk spitst zich vooral toe op het onderdeel sleutelwoorden of trefwoorden (keywords). We bekijken hoe we trefwoorden kunnen aanmaken, hoe we er een keyboard shortcut aan kunnen hangen, en hoe we onze foto’s kunnen voorzien van trefwoorden. Daarnaast bekijken we ook de functionaliteit waarmee we in iPhoto onze foto’s een beoordeling kunnen geven.

Eens we al onze foto’s hebben bewerkt, voorzien van een beoordeling en de nodige trefwoorden, bekijken we even hoe we die zaken kunnen gebruiken om onze foto’s te organiseren. Eerst en vooral bekijken we het gebruik van Albums in iPhoto. Daarna zien we hoe we slimme albums kunnen aanmaken die automatisch een selectie van foto’s zullen bevatten die voldoen aan een aantal criteria. Die criteria kunnen onder andere ook trefwoorden en beoordelingen zijn.

Hiermee sluiten we dan ook het tweede deel van de iPhoto tutorial af.In het derde deel van de iPhoto tutorial zullen we dan bekijken hoe we andere gebruikers kunnen laten meegenieten van onze foto’s.

Het video filmpje kan u automatisch en volledig gratis binnen halen met iTunes, of download deze aflevering hier.

Tagged with:  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...