iMovie Tutorials

In onze archieven vind je reeds 3 tutorials over iMovie, en er zullen er nog komen. Er is nu al anderhalf uur 'lesmateriaal' rond iMovie beschikbaar !

fbox2

iPhoto Tutorials

Met reeds 5 iPhoto tutorials, goed voor 2,5 uur aan screencasts, vind je in de archieven alles wat je nodig hebt om iPhoto onder de knie te krijgen.

fbox2

Andere Tutorials

Er zijn ook tutorials over andere applicaties beschikbaar in de archieven. Zo vind je er screencasts over Billings 3, Adium, RouteYou, Installatie en configuratie van een Time Capsule, ...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...